This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

 

27.04.2016:
Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица, предвиждаща инвестиционно предложение: прилагане на инвестиционни мерки като част от Стратегия за местно развитие.

Изтегли:
   Информация за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на Защитените зони на Стратегия за местно развитие за територията на общините Лясковец и Стражица

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |