This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

 

08.04.2016:
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от Канализационна система на гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец и гр. Долна Ораховица.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |