This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” ОП РЧР

 

22.01.2016:
Обява за наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” ОП РЧР

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.  

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общината (района) - партньор по Проекта от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. Документите се приемат в стая № 7 в сградата на община Лясковец, гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1. 

Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час, за период от 01.02.2016 г. - 29.02.2016 г.

Изтегли:
   Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Нови възможности за грижа”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |