This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. "Асен Златаров" № 10 А

 

23.10.2015:
Съобщение до Марин Тодоров Дунев с адрес с. Джулюница, ул. "Асен Златаров" № 10 А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-3299 / 28.05.2015 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 23.10.2015 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |