This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Информация относно прием на документи на кандидати за длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

 

21.10.2015:
Информация относно прием на документи на кандидати за длъжности към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Информация относно прием на документи на кандидати за заемане на длъжностите „Технически секретар“, „Социален работник”, „Медицинска сестра” и „Психолог” към Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001/17.09.2015 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изтегли:
   Информация

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |