This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

31.08.2015:
Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект, издадено на "Аркус" АД гр. Лясковец.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 75 и чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |