This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

 

17.08.2015:
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б. "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения в гр. Лясковец, община Лясковец, област Велико Търново, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

Изтегли:
   Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |