This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. Изгрев 6

 

09.07.2015:
Съобщение до Петър Иванов Симеонов с адрес с. Козаревец, ул. Изгрев 6

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-3410 / 01.06.2015 г. и вх. № ФСД-02-3409 / 02.06.2015 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 09.07.2015 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |