This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

 

03.07.2015:
Съобщение до Добри Димов Додуров с адрес гр. Лясковец, ул. "Васил Левски" № 63

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2983 / 14.05.2015 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 03.07.2015 г. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |