This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява във връзка с отмяната на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. по Проект "Нови възможности за грижа"

 

17.06.2015:
Обява във връзка с отмяната на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. по Проект "Нови възможности за грижа"

ОБЯВА 

 

Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05М9ОР001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа“, Приложение I „Описание на проектното предложение“, е предвидено подаване на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти на два етапа. 

Към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3 049 деца (21,57%). В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен.  

Обявяването на втори прием на документи от кандидат-потребители през месец юни 2015 г. ще създаде допълнителни очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект не биха се реализирали, тъй като финансовият ресурс по проекта е разпределен и броят на оценените вече кандидат-потребители е значителен. 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ разреши да не се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |