This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение относно откупуване на гробни места с право на гробоползване в гробищния парк на гр. Лясковец

 

15.06.2015:
Съобщение относно откупуване на гробни места с право на гробоползване в гробищния парк на гр. Лясковец

Община Лясковец съобщава, че са номерирани гробните места в 13-ти, 16-ти и 17-ти сектор на Гробищен пак Лясковец. Гражданите могат да откупят наследствено гробно място в гробищния парк на гр. Лясковец с право на гробоползване, съгласно таксите за откупуване на гробни места определени от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ в отдел „ГРАО” на Центъра за информация и услуги на гражданите. 

Всички граждани, откупили наследствено гробно място е необходимо да ги регистрират в общината. 

Неоткупени, нерегистрирани в общината и трайно неподдържани гробни места ще се считат с прекратено право на гробоползване, които остават на разпореждане на общината.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |