This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Петропавловския събор на народното творчество

 

16.04.2015:
Статут на Петропавловския събор на народното творчество

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество - една няколкократно прекъсвана традиция, чието начало се свързва с Освобождението на България от турско робство. Съборът се е провеждал по Петровден в околностите на манастира „Св. Св. Петър и Павел”, намиращ се над град Лясковец и е имал характер на всенародни игри и надпявания. Протичането му е намерило отражение в местния фолклор, което е доказателство за мястото му в духовния живот на хората от региона.  

Тринадесетият Национален Петропавловски събор на народното творчество се провежда под егидата на кметовете на Общините Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец .  

 

През 2015 г. ще се проведе на 27 и 28 юни /събота и неделя/. 

 

ЦЕЛИ: 

 утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот; 

 

 предоставяне възможност на многобройните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е неизменена съкровищница на морални ценности, съхранени от предците; 

 

 свързването на събора с религиозния празник цели да утвърди ролята на източно-православната църква в съвременния живот за приобщаване на българина към исконните християнски добродетели. 

 

УЧАСТНИЦИ:  

Любителски и професионални колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му многообразие /автентичен, обработен, танцов и словесен фолклор/. 

 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Организацията по събора и финансирането се осъществява по равно от трите общини. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците. 

Организаторите не осигуряват НОЩУВКИ и резервация на хотели. На желаещите се предоставя информация за наличните хотелските бази. 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

 народни ансамбли – до 15 минути; 

 народни хорове за обработен фолклор – 2 песни; 

 танцови колективи – 2 танца /блок програма/; 

 групи за изворен фолклор: 

а/ певчески – 2 песни /бърза и бавна/; 

б/ 1 обичай – до 12 мин. 

 индивидуални изпълнители /сола и дуети/ : 

 инструменталисти – 1 мелодия; 

 певци – 1 песен; 

 разказвачи – до 5 минути. 

 клубове за фолклорни танци – до 5 минути.  

 

ОТ КОЛЕКТИВ СЕ ДОПУСКАТ ДО 2 ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

 

Професионално жури определя най-добре представилите се в отделните жанрове. Решението на журито се обявява публично след всеки състезателен ден и е окончателно. 

Наградите на лауреатите са парични и предметни.  

Връчват се и специални награди на кметовете на трите общини. Всички участници в Петропавловския събор на народното творчество получават грамоти, а премираните и Диплом.  

 

ЗАЯВКИТЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ПО ПРИЛОЖЕН ОБРАЗЕЦ И СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОК ДО 5 МАЙ 2015 Г. НА ПОСОЧЕНИЯ 

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС:  

petropavlovskisabor@abv.bg 

или на адрес: 

 

5100 гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА,  

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ”  

 

ПРОГРАМАТА СЕ ИЗРАБОТВА ПО ДАТАТА НА ЗАЯВЯВАНЕ. 

ДО 5 ЮНИ 2015 Г. КОЛЕКТИВИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕНЯ, В КОЙТО УЧАСТВАТ. 

ПОЛУЧЕНИ СЛЕД УКАЗАНИЯ КРАЕН СРОК ЗАЯВКИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ. 

 

 

 

 

 

За повече информация: 

 

5000 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ” 

КИНЧЕ ИВАНОВА  

ТЕЛ: 062-63-04-85 

 

5100 ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ДИРЕКЦИЯ  

„ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ” 

ТЕЛ: 0618 / 60501 – вътр. 160; 162 

 

GSM : 0879 104 255 СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА 

GSM : 0879 104 259 ПАВЛИНА ГЕНЧЕВА 

 

 

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

ТЕЛ: 0619 / 22055 – вътр. 122 

 

GSM : 0884029397 МАРИЯНА КРУМОВА  

 

Изтегли:
   Заявка за участие в Тринадесетото издание - 27 и 28 юни 2015 година

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |