This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Общинска администрация Лясковец въвежда комплексно административно обслужване

 

31.03.2015:
Общинска администрация Лясковец въвежда комплексно административно обслужване

В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ бр. 27 от 25 март 2014 г.) от 25 март 2015 г. в общинска администрация на Община Лясковец е въведено комплексно административно обслужване. Същото е уредено във Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Лясковец.  

Административните органи в Община Лясковец прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги, изчерпателно посочени в Приложение № 1, неразделна част от Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Лясковец, чийто пълен текст може да откриете на официалната интернет страница на Община Лясковец в раздел Услуги - Информационен център.

Изтегли:
   Заповед №352 / 25.03.2015 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |