This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за стартиране на набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

 

27.03.2015:
Обява за стартиране на набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”

Община Лясковец уведомява, че от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. стартира процедура на първи етап по набирането на ползватели и лични асистенти за социална услуга „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M90P001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР).

Изтегли:
   Обява

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |