This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Дpaг шaмпиoнaт зa кyпaтa нa Бългapия 2015 г.”

 

19.03.2015:
Заповед за въвeждане вpeмeннa opгaнизaция нa движeниeтo пpи пpoвeждaнe нa „Дpaг шaмпиoнaт зa кyпaтa нa Бългapия 2015 г.”

ЗАПОВЕД № 331 / 19.03.2015 г.
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с постъпила от Мото клуб „Боляри” молба с вх. № ИП-02-1708/19.03.2015 г. за издаване на заповед за временна организация на движението при провеждане на кръг от „Драг шампионат за купата на България 2015 г.”,
 

НАРЕЖДАМ:
 

1. Да се въведе временна организация на движението при провеждане на „Драг шампионат за купата на България 2015 г.” чрез пълно спиране на движението по път VTR1181 /IV-51411/ в участъка от с. Козаревец до пътен възел „Честово”.  

2. Движението да бъде пренасочено по обходен маршрут - с. Козаревец, ПП I-4, гр. Лясковец, гр. Горна Оряховица и обратно.  

3. Срок на действие на временната организация на движение: от 12.00 ч. до 16.00 ч. на 22.03.2015 г.  

4. Органите на РУ на МВР - гр. Горна Оряховица да окажат съдействие при осигуряване и спазване на временната организация на движение.  

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Георги Петров - Заместник - кмет на Община Лясковец.  

За създадената временна организация на движението да се уведоми обществеността чрез местното кабелно радио, официалната интернет страница на Община Лясковец и Информационното табло в общината. 

Заповедта да се връчи на отговорните лица за сведение и изпълнение. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |