This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2014 година

 

11.03.2015:
Покана за провеждане на обществено обсъждане на Отчет на бюджет 2014 година

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.26 ал.1 от Наредба за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг Община Лясковец
 

КАНИ
жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на:
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Отчет на бюджет 2014 година
 

Уважаеми госпожи и господа, 

На 18.03.2015 година от 17:00 часа в салона на общинска администрация Лясковец ще се проведе среща с Вас, като ще представим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. 

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия. 

 

Даниела Арабаджиева 

Председател на Общински съвет- Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |