This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Апел във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г.

 

27.10.2014:
Апел във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г.

Уважаеми съграждани, 

Във връзка с наближаващата задушница на 01.11.14 г. (събота) от 11 часа и с цел оползотворяване на благоприятното време Ви приканвам да почистите гробните и междугробните пространства като отпадъците изнасяте на определените за целта места. 

Припомням Ви чл. 43 и 44 от Наредбата за траурната дейност, която е в сила от 01.06.1999 г.: 

Чл. 43. В гробищния парк се забранява: 

1) влизането на лица извън регламентираното време; 

2) посещението на малолетни лица без пълнолетни придружители; 

3) влизането с кучета и други животни; 

4) приготвянето на варов или циментов разтвор върху алеите, освен на определеното за тази цел място; 

5) хвърлянето на пръст и отпадъци върху чужди гробове; 

6) хвърлянето на пръст и отпадъци върху алеите; 

7) паленето на огньове; 

8) лепенето на некролози, афиши, реклами и съобщения извън определените за целта места; 

9) засаждането на дървета и храсти извън зелените площи; 

10) монтирането на пейки около гробовете; 

11) използването на водата от чешмите за други нужди освен за измиване след погребение и поливане на цветята в гробните места.  

Режимът за ползване на водата е: 

сутрин: от 7 до 11 часа 

вечер: от 15 до 19 1аса 

Чл. 44. Поддържането на гробните места е задължение на гражданите. 

Напомням на гражданите, притежаващи удостоверения за платено гробно място с изтекъл срок (отнася се за гробовете, които имат номер), че могат отново да откупят гробното място на починалите техни близки в срок до 12.11.2014 г. Приканвам също и гражданите, които не са откупили гробните места на починалите техни близки, на които има поставен номер, да го сторят в същия срок до 12.11.2014 г. 

Непочистените и неплатени гробни места ще считам, че остават на разпореждане на общината и ще можем да разполагаме с тях. 

Мисля, че паметта на нашите починали близки заслужава гробищният парк да бъде чист и подреден, а това зависи от всички нас. 

Разчитам на Вашата коректност и отговорност. 

 

д-р Ив. Гецова 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |