This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. Алеко Константинов № 39

 

14.08.2014:
Съобщение до Асен Ангелов Кирилов с адрес гр. Велико Търново, ул. Алеко Константинов № 39

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2, от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-3340 / 26.06.2014 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 14.08.2014 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |