This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до собствениците на животновъдни обекти във връзка със заболяването „син език” по преживните животни

 

08.08.2014:
Съобщение до собствениците на животновъдни обекти във връзка със заболяването „син език” по преживните животни

Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти, намиращи се на територията на община Лясковец, че във връзка със заболяването „син език” по преживните животни и с цел ограничаване разпространението на болестта, е необходимо да извършат дезинсекция в и около животновъдните обекти, намиращи се на територията на общината. 

Съгласно Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, преди извършване на дезинсекция от страна на животновъдите, на открити и достъпни за пчелите терени, е необходимо същите в качеството си на възложители на дезинсекционно мероприятие, писмено да уведомят кмета на общината или кметовете на кметства за предстоящото третиране в и около животновъдните обекти, в срок не по-малък от 5 дни преди началото на третирането с препарати, използвани за дезинсекция.  

Дезинсекционните мероприятия се провеждат само след като възложителят е получил писмено съобщение от кмета на общината или кмета на кметството, че собствениците на пчелини, са предупредени за предстоящото третиране.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |