This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр, Лясковец, ул. "Ален мак" № 13

 

12.05.2014:
Съобщение до Теменужка Симеонова Василева с адрес гр, Лясковец, ул. "Ален мак" № 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2135 / 25.04.2014 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 12.05.2014 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |