This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

 

11.03.2014:
Съобщение до Маргаритка Любенова Анастасова с адрес гр. Лясковец, ул. Кирил и Методий № 21

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 в стая 1 , от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-821 / 14.02.2014 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 11.03.2014 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |