This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

 

27.09.2013:
Съобщение до ЕТ Михаил Буюклиев с адрес на управление гр. Лясковец, бул. Христо Ботев № 13

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № ФСД-02-4327 / 03.09.2013 г., ФСД-02-4355 / 04.09.2013 г., ФСД-02-4356/04.09.2013 г. и ФСД-02-4371 / 05.09.2013 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъде приложен към преписката и ще се счетат за редовно връчени.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 27.09.2013 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |