This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4, вх. А

 

17.07.2013:
Съобщение до Иван Петров Хамов с адрес гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 4, вх. А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на съобщение с вх. № ФСД-02-6096 / 04.12.2012 г. 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи/актове ще бъдат приложени към преписката и ще се счетат за редовно връчени.  

 

 

Дата на поставяне на съобщението 17.07.2013 г.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |