This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Иванка Желева Желева, гр. Велико Търново, ул. "Въстаническа" № 35

 

22.02.2013:
Съобщение до Иванка Желева Желева, гр. Велико Търново, ул. "Въстаническа" № 35

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 8.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане за данък МПС по данни от декларация № 190 / 22.11.2012 г. с изх. № ФСД-02-5898 / 27.11.2012 г. 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |