This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”

 

18.09.2012:
Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”

На основание чл. 99а от Закона за движението по пътищата, Община Лясковец приема заявления за издаване на „Карта за паркиране на хора с увреждания”. Карти се издават на лица с трайни увреждания, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на увреждане 50 и над 50 на сто и са с постоянен или настоящ адрес в Община Лясковец.  

Заявления по образец се приемат в Информационния център на Община Лясковец, придружени от следните документи: 

- копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК (сверява се с оригинала при подаване на документите); 

- актуална цветна снимка паспортен формат; 

- копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, когато заявлението не се подава от лицето с увреждания;  

За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от законния представител. 

Срокът за издаване на картите е 14 дни от датата на подаване на заявлението.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |