This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс

 

21.08.2012:
Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс

На основание заповед № ОХ-541 / 07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Р. България се обявяват длъжности във военните формирования за приемане на български граждани в доброволния резерв чрез конкурс. 

 

Срок за подаване на документи до 27.09.2012 г. в Областен военен отдел В. Търново и офиса на военния отдел в община Лясковец - всеки вторник. 

 

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са пълнолетни граждани на Р. България и да нямат друго гражданство; 

2. Да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; 

3. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; 

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; 

7. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв. 

 

Справки на телефони: 

062 / 62-04-00 

0618 / 6-09-95 

0619 / 2-20-52 - вторник

Изтегли:
   Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |