This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец

 

06.08.2012:
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” в общинска администрация на Община Лясковец

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1.1. Георги Люцканов Трънков 

1.2. Милко Стефанов Минев 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 31.08.2012 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на Община Лясковец за решаване на теста. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |