This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

 

11.06.2012:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

Подобекти: 

Основен ремонт външни настилки - ЦДГ „Пчелица” гр. Лясковец 

Основен ремонт покрив - ЦДГ с. Добри дял 

Основен ремонт покрив - ДСП гр. Лясковец 

Ремонт фоайе и кабинет на кметство с. Добри дял 

Разширение Клуб на пенсионера № 2 гр. Лясковец 

Основен ремонт дограма и боядисване - Клуб на пенсионера с. Добри дял 

Разширение клуб на пенсионера с. Мерданя - I етап 

 

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците в „открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително - ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост на територията на Община Лясковец”  

7. Технически спецификации 

 

ОБРАЗЦИ 

 

8. Образец № 1 - Административни сведения Заявление за участие 

9. Образец № 2 - Техническо предложение 

10. Образец № 3 - Ценово предложение 

11. Образец № 4 - Проект на договор 

12. Образец № 5 - Справка - Декларация на изпълнени договори за последните 3 години 

13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  

14. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

15. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

16. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

17. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 

18. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

19. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

20. Образец № 7 - КСС 

21. Приложение № 7 - Декларация  

22. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

23. Приложение № 9 - Декларация за средно-списъчен състав за месец 

24. Приложение № 10 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

 

Документацията съдържа общо 103 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни работи на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец" с подобекти

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |