This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец

 

06.04.2012:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1.1. Стефка Димитрова Атанасова 

1.2. Марияна Симеонова Цветкова 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 19.04.2012 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на община Лясковец за решаване на теста.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |