This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

 

20.03.2012:
Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по 

процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”, ще се състои на 26.03.2012 год. (понеделник) от 11:00 часа в Залата на общинския съветник на община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |