This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

 

15.03.2012:
Община Лясковец набира персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

На основание Заповед № З-539/15.03.2012 г. на Кмета на община Лясковец и във връзка със реализирането на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02-0033-С0001, Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”, и във връзка с управлението и администрирането на Общинско предприятие "Благоустройство, озеленяване и почистване", Община Лясковец обявява свободни работни места за следните позиции: директор, счетоводител, касиер-домакин, озеленител специалист, завеждащ административна служба, охранител.  

 

За повече информация вижте приложения файл. 

Изтегли:
   Обява за подбор на персонал за ОП "Благоустройство, озеленяване и почистване"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |