This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

 

13.02.2012:
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

Съдържание:  

 

ДОКУМЕНТИ  

 

1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка  

2. Обявление  

3. Решение  

4. Указания към участниците  

5. Техническа спецификация 

 

ОБРАЗЦИ  

 

1. Образец №1 Административни сведения ; 

2. Образец №2 - Справка - декларация за оборудване (собствено или наето) за изпълнение на малка обществена поръчка; 

3. Образец №3 –Предлагана цена  

4. Образец №4 - Техническо предложение 

5. Образец №5 – Списък на технически лица, ангажирани в изпълнението на поръчката; 

6. Образец №6 – Справка за общия оборот за последните три години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си за последните 3 (три) финансови години; 

7. Образец №7 - Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 години; 

8. Образец №8 – Проект на договор; 

9. Образец №9 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  

10. Образец №10 – Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  

11. Образец №11 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

12. Образец №12 – Декларация за запознаване с обстоятелствата; 

13. Образец №13 – Декларация подизпълнител по чл. чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

14. Образец №14 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

15. Образец №15 – Декларация обединение; 

Изтегли:
   Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на градински посадъчен материал за нуждите на проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |