This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

 

08.02.2012:
Статут на Областен конкурс за детска рисунка "Цоньо Калчев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

с. Джулюница 

Читалище "Пробуждане-1896", с. Джулюница 

 

ОРГАНИЗАТОРИ:  

Областна администрация - Велико Търново 

Община Лясковец 

Читалище "Пробуждане-1896", с. Джулюница 

 

ТЕМА:  

"Да полетим заедно" 

 

Илюстрации по произведенията на Цоньо Калчев или рисунки, свързани с живота и делото на поета. 

Цоньо Калчев е български детски писател и поет, един от първите автори, които утвърждават селския бит и ценности в българската детска литература. Учи в педагогическо училище в Казанлък, а впоследствие в София. Още през 1893 година започва да сътрудничи на детски периодични вестници със стихотворения, разкази, приказки, басни, гатанки. Води активна кореспонденция и с други детски писатели, с издатели, учители и общественици. Повече от 30 години Калчев работи като учител в родното си село Джулюница, където разкрива вечерно училище за възрастни и води активна читалищна дейност. Води тежък живот, обременен от недоимък и грижи по многолюдното си семейство. През последните 16 години от живота си е прикован към легло. 

Цоньо Калчев е автор на текста на една от най-популярните български детски песни "Сладкопойна чучулига". По други негови стихотворения като "Пей ми, славею чудесни" също са направени детски песни. Произведенията му са събрани в книгите "Детски приятел", "Песни и картинки", "Зимни вечери", "Весело другарче", "Покрай баба на колело", "Пълен сборник на детски утра и вечеринки" и други. 

 

ЦЕЛИ:  

1. Да се стимулира развитието на детското творчество и въображение.  

2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 

3. Популяризиране творчеството на детския поет и просветител Цоньо Калчев. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Конкурсът се провежда всяка година. 

2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 

3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 

І група - І - ІV клас 

ІІ група - V - VІІІ клас 

ІІІ група - ІХ - ХІІ клас 

4. Ще се приемат творби без ограничение на формата и използваните техники и материали. 

5. Всеки участник може да представи до три творби. 

6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: 

- трите имена на участника; 

- възраст, клас, училище; 

- точен адрес и телефон за връзка; 

- наименование на творбата; 

7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация- Велико Търново.  

2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация - В. Търново, Община Лясковец и читалище "Пробуждане -1896", с. Джулюница 

3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи.  

За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти. А за ІХ - ХІІ клас грамоти и парични награди: 

І място - 50 лв. 

ІІ място - 30 лв. 

ІІІ място - 20 лв. 

Ще бъде връчена и Специалната награда на Кмета на Общината и Специална награда на Областния управител. 

Отличените автори ще получат грамоти за участие.  

4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май на специална церемония.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

1. Представените творби не се връщат на участниците. Остават трайна собственост - художествен архив към читалището с. Джулюница. 

2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 14 май. 

3. Срок за класиране на творбите - 18 май. 

4. Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването. 

 

АДРЕС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 

5140 гр. Лясковец 

Община Лясковец 

пл. "Възраждане" 1 

стая 22 

Марияна Крумова, гл.специалист „Култура и вероизповедания”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |