This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Областен литературен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

 

08.02.2012:
Статут на Областен литературен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

град Лясковец 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Община Лясковец,  

Областна администрация - Велико Търново, 

Регионален инспекторат по образование - В. Търново 

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: 

„Извори на непреходното“ 

 

През годините на нашето национално Възраждане и до днес Лясковец е будно духовно и културно-просветно средище. Жизнената дейност и творческия път на двамата възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев са пример за поколенията и откриват нови хоризонти за националното ни самочувствие и гордост. 

 

ЦЕЛИ:  

1. Популяризиране творчеството на двамата възрожденски книжовници и будители Цани Гинчев и Никола Козлев.  

2. Откриване на млади литературни дарования и насърчаване на творческите им изяви.  

3. Приобщаване на младото поколение към българската култура и история. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Конкурсът се провежда всяка четна година.  

2. В конкурса могат да участват ученици и възрастни в два раздела "Поезия" и "Проза". 

А. Раздел "Поезия": 

- представените творби могат да бъдат до три броя от автор, непубликувани до сега и не участвали в други конкурси. 

Б. Раздел "Проза": 

- представените творби могат да бъдат до два броя от автор, непубликувани до сега, не участвали в други конкурси и не повече от 3 страници за всяко произведение. 

3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 

І възрастова група - І - ІV клас 

ІІ възрастова група - V - VІІІ клас  

ІІІ възрастова група – ІХ – ХІІ клас 

4. Творбите задължително трябва да бъдат придружени със следната информация: 

- трите имена на автора; 

- възраст; 

- клас и училище (ако е ученик); 

- точен адрес и телефон за връзка. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ : 

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация- Велико Търново.  

2. В състава на комисията могат да влизат представители на Община Лясковец, Областна администрация - В. Търново, РИО - В. Търново, Регионална библиотека и педагог. 

3. Присъждат се по една награда за І, ІІ, ІІІ място в различните възрастови групи.  

За учениците са осигурени предметни награди и грамоти.  

За останалите - грамоти и парични награди: 

за І място - 100 лв. 

за ІІ място - 80 лв.  

за ІІІ място - 50 лв. 

Ще бъдат връчени и: 

Голямата награда на Кмета на Община Лясковец.  

Специалната награда на Областния управител на Велико Търново в двете групи - ученици и възрастни.  

4. Наградите се връчват на 1 ноември в годината на провеждане на конкурса на специална церемония в град Лясковец. 

 

СРОК: 

1. Конкурсът се обявява през месец януари в годината на провеждане на конкурса. 

2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 1 октомври. 

3. Срок за класиране на творбите от комисията - 15 октомври. 

4. Отличените участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на церемонията по награждаването. 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 

5140 гр. Лясковец 

Община Лясковец 

пл. "Възраждане" № 1 

Дирекция "Специализирана администрация" 

Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания" 

тел.: 0619 22055, вътр. 122  

e-mail: mari_qng@abv.bg 

ЗА ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |