This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

 

24.01.2012:
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

Съдържание: 

 

Челен лист  

Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

1. Заповед за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка 

2. Обявление  

3. Решение  

4. Указания към участниците 

 

ОБРАЗЦИ 

 

1. Образец №1 - Завление за участие  

2. Образец №2 - Административни сведения  

3. Образец №3 - Техническо предложение 

4. Образец №4 - Предлагана цена 

5. Образец №5 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  

6. Образец №6 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  

7. Образец №7 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  

8. Образец №8 - Декларация запознаване с условията на малката обществена поръчка 

9. Образец №9 - Декларация за за спазване на изискванията  

10. Образец №10 - Декларация за участие на подизпълнител 

11. Образец №11 - Декларация за съгласие на подизпълнител 

12. Образец №12 - Банкова гаранция за изпълнение на договора 

13. Образец №13 - Банкова гаранция за участие 

14. Образец №14 - Справка-декларация съдържаща списък на изпълнени договори за упражняване на строителен надзор на обекти сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) 

15. Образец №15 - Списък на ключови експерти  

16. Образец №16 - Декларация за ключови експерти  

17. Образец №17 - Декларация за общ оборот и оборот от услуги 

18. Образец №18 - Проект на договор  

 

Документацията съдържа общо 112 броя листи.

Изтегли:
   Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |