This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК

 

28.09.2011:
Покана за консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК

ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЗА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ НА: 

 

ПП ГЕРБ 

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

ПП ДПС 

ПП „АТАКА” 

СИНЯТА КОАЛИЦИЯ 

ПП НДСВ 

 

 

Относно: Провеждане консултации за състав на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Уведомяваме Ви, че на основание Решение № 861/20.09.2011 г. на ЦИК, във връзка с чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, на 03.10.2011 год. от 15.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Лясковец, ще се проведе консултация за състава на комисия, която ще приема от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от изборите на 23.10.2011 година. 

Комисията ще се състои от 7 души - председател, заместник-председател, секретар и 4 членове. Всяка от партиите и коалициите има право на един представител в комисията, Община Лясковец също има право на един представител. 

 

За участие в срещата е необходимо да представите следните документи: 

а) писмено предложение за състав на комисията, което съдържа името на предложеното лице, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коялицията от партии, която го предлага;  

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; (ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица; 

в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК. 

г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на общинската избирателна комисия. 

 

За членове на комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК се назначават лица, които са: 

а) български граждани; 

б) навършили 18 години; 

в) не са поставени под запрещение; 

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 

д) владеят български език.  

 

Членовете на една и съща комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.  

 

Мандатът на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответната община на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали, което следва да бъде извършено до 24 часа от приключване на първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, насрочени за 23 октомври 2011 г., съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се провежда такъв.  

 

С уважение,  

Георги Петров 

ВРИД Кмет на Община Лясковец  

/съгласно Решение № 714 от 21.09.2011 г. на ОбС/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |