This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец

 

27.09.2011:
Заповед за образуване на подвижна избирателна комисия на територията на община Лясковец

ЗАПОВЕД
№ 1592 / 27.09.2011 г., гр. Лясковец
 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.71, ал.2 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 19/11.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с чл.176, ал.1 от ИК и Решение № 28 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия Лясковец 

 

ДОПЪЛВАМ
 

Заповед № 1282 / 16.08.2011 г. на Кмета на Община Лясковец и Приложение № 1 към нея, както следва: 

1. Образувам подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Лясковец за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката. 

2. Утвърждавам нейната номерация и адрес, както следва: 

04-20-00-21, гр. Лясковец, ул. Бузлуджа № 1, център за социални и младежки дейности.  

 

Настоящата заповед да СЕ ОБЯВИ на населението от общината чрез сайта на общината и местното кабелно радио и традиционните начини за обявяване: в град Лясковец – във фоайето на общинската администрация; в селата, прилежащи към общината – по преценка на кмета на кметство с. Драгижево, с. Мерданя, с. Добро Дял, с. Козаревец и с. Джулюница – веднага след получаването й.  

 

Копие от заповедта да се предостави на: ТЗ “ГРАО” Велико Търново, Общинска избирателна комисия и общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, областен управител Велико Търново, началника на РПУ – Горна Оряховица. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

 

Георги Петров 

ВРИД Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |