This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед относно поставянето на агитационни материали

 

21.09.2011:
Заповед относно поставянето на агитационни материали

ЗАПОВЕД
№ 1530 / 17.09. 2011 г.
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 37-ПВР/МИ от 28.07.2011 г. на ЦИК, произвеждане на Избори 2011 г. 

 

ЗАПОВЯДВАМ
 

1. Определям следните места за поставяне на агитационни материали от партии и коалиции за: 

 

1.1. град Лясковец : 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

1.2. село Драгижево: 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

1.3. село Мерданя: 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

1.4. село Добри Дял: 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

1.5. село Козаревец: 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

1.6. село Джулюница: 

- на места за обяви; 

- на частни сгради и огради - с писмено разрешение от собствениците. 

 

2. Поставянето на агитационни материали да започне след откриване на предизборната кампания - 30 дни преди изборния ден - 23 септември 2011 г. 

 

3. Забранявам поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите. 

 

4. За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които на са общинска собственост, е необходимо съгласието на собственика или управителя на имота. 

 

5. ЗАБРАНЯВАМ лепенето на агитационни материали по автобусните спирки на територията на град Лясковец. 

 

6. ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. 

 

7. ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени съобразно настоящата заповед. 

 

8. ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването. 

 

9. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в т.1 от настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се санкционира общинското ръководство на съответната партия или коалиция, а при липса на общинско ръководство, да се сезира ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, както и съответното регионално, областно или централно ръководства, към които ще бъдат отправяни санкциите. 

 

10. Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите да премахнат, поставените от тях агитационни материали. 

 

11. ЗАБРАНЯВАМ използването на държавен и общински транспорт за предизборна агитация. 

 

12. ЗАБРАНЯВАМ на всички общински служители, както и на лицата на изборна длъжност в синдикалните организации да провеждат предизборна агитация. 

 

13. Към нарушителите на настоящата заповед да се прилагат наказателните мерки, предвидени в Закона.  

 

Препис от заповедта да се връчи на общинските ръководства на политическите партии и коалиции, на кмета на кметство срещу подпис-за изпълнение; на Общинската избирателна комисия и ПУ Лясковец - за сведение и контрол . 

 

Населението от общината да бъде запознато с реда и начина на поставяне на агитационни материали чрез местното кабелно радио. 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам Мариян Паскалев - секретар на община Лясковец. 

 

 

Д-р Ивелина Гецова 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |