This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед във връзка с предизборната кампания

 

21.09.2011:
Заповед във връзка с предизборната кампания

ЗАПОВЕД
 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 128 от Изборния кодекс и чл.8 от Закона за събранията, митингите и манифестациите 

 

НАРЕЖДАМ
 

1. Предизборната кампания започва на 23 септември 2011 г. и приключва в 24.00 ч. на 21 октомври 2011 г. 

2. Не се допуска предизборна агитация от 24 часа преди датата на изборите и в деня на изборите - 22.10.2011 г. и 23.10.2011 г. до обявяване на изборния ден за приключен от ЦИК, както и при провеждане на втори тур на 29 октомври и 30 октомври 2011 г.  

3. Предизборната кампания се води на български език. 

4. Предизборните събрания са публични и се провеждат на определените от кмета на общината места, като за реда при провеждането им отговарят организаторите на събранията и органите на МВР. Разрешение за предизборни митинги и събрания се дават от кмета на общината след писмено отправено искане от организаторите най-малко 48 часа преди мероприятието. В искането задължително се посочва кой е организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга. 

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на общинските ръководства на политическите партии и коалиции, кмета на кметство, кметските наместници и на органите на МВР за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината публично, чрез местно кабелно радио. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината. 

 

Д-р Ивелина Гецова 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |