This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Изготвени са регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година

 

01.09.2011:
Изготвени са регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година

Във връзка с чл. 74 ал. 3 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие гр. Лясковец ви уведомява, че са изготвени регистър и карта на масивите за ползване за стопанската 2011-2012 година, съгласно чл. 37В от ЗСПЗЗ. Същите са на разположение за запознаване с тях в кметството на населеното място и общинската служба по земеделие. 

Землища с изготвени карти и регистри са:  

- гр. Лясковец 

- с. Драгижево 

- с. Добри дял 

- с. Мерданя 

- с. Джулюница 

- с. Козаревец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |