This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

 

24.08.2011:
Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец

ЗАПОВЕД 
№ 1282 / 16.08.2011 г.
гр. Лясковец

На основание чл. 71, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс 

 

ОБРАЗУВАМ
 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на Община Лясковец във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на общини и кметства и президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 година в Република България. Утвърждавам тяхната номерация и адрес, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация.  

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община Лясковец. 

 

Д-р Ивелина Гецова 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 

Приложение №1  

 

ПЪРВА СЕКЦИЯ 

НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1 

 

11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата 

11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 27 до края (без 29, 31, 33) и четни от № 24 до края 

14725 - ул. ”Павел Калянджи” - цялата 

37157 - ул. ”Мусала” - цялата 

45778 - ул. ”Добри Ганчев” - цялата 

 

ВТОРА СЕКЦИЯ 

НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1 

 

08471 - ул. ”Велчова завера” - цялата 

14862 - ул. ”Петър Оджаков” - цялата 

01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 

04892 - ул. ”Божур” - цялата 

08098 - ул. ”Добранка Камбурова” - цялата 

11627 - ул. ”Г.С.Раковски” - цялата 

24613 - ул. ”Ангел Беров” - цялата 

29965 - ул. ”Калина” - цялата 

33413 - ул. ”Люлин” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 

77219 - ул. ”Явор” - цялата 

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ 

НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1 

 

17974 - ул. ”Стойчо Куркев” - от № 15 до № 21 (до края) 

55590 - ул. ”Стефан Поптонев” - № 15 

 

ПЕТА СЕКЦИЯ 

Кино “Христо Ботев“, пл. “Възраждане“ №8 

 

36573 - ул. ”Максим Райкович” - цялата 

05092 - ул. “Бузлуджа” - нечетни от № 7 до № 19 и четни от № 2 до № 20 

11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 1 до № 21 и четни от № 2 до № 12 

14605 - ул. ”Тодор Хрулев” - нечетни от № 1 до № 27 и четни от № 2 до № 32 

24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 

45805 - ул. ”Д-р Иван Касабов” - нечетни от № 1 до № 7 и четни от № 2 до № 4 

65810 - ул. ”Цани Гинчев” - цялата 

 

ШЕСТА СЕКЦИЯ 

Корпус I на СОУ “Максим Райкович“, пл. “Възраждане“ №7 

 

43116 - ул. ”Оборище” - цялата 

77270 - ул. ”Янтра” - цялата 

17988 - ул. ”Манастирска” - цялата 

30034 - ул. ”К-н дядо Никола” - цялата 

45630 - ул. ”Р-н Петропаловски манастир” 

45805 - ул. ”Д-р Иван Касабов” - нечетни от № 9 до № 31 (до края) и четни от № 6 до № 20 (до края) 

62685 - бул. ”Христо Ботев” - целия 

62858 - ул. ”Димо Минев” - цялата  

 

СЕДМА СЕКЦИЯ 

Корпус I на СОУ “Максим Райкович“, пл. “Възраждане“ №7 

 

14605 - ул. ”Тодор Хрулев” - нечетни от № 23 до края и четни от № 36 до края 

15117 - ул. ”Д-р Петър Берон” - цялата 

08019 - ул. ”Васил Левски” - нечетни от № 1 до № 55 и четни от № 4 до № 8 

45716 - ул. ”Петър Караминчев” - цялата 

46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 1 до № 7 и четни от № 2 до № 18 

45380 - ул. ”Панайот Хитов” - цялата 

52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 

62551 - ул. ”Хайдут Сидер” - цялата 

 

ДЕВЕТА СЕКЦИЯ 

Корпус II на СОУ “Максим Райкович“, ул. “Манастирска“ №2 

 

08005 - ул. ”Иван Камбуров” - цялата 

 

ДЕСЕТА СЕКЦИЯ 

НУ “Никола Козлев“, ул. “Никола Козлев“ №76 

 

08019 - ул. ”Васил Левски” - нечетни от № 57 до № 83, четни от № 10 до № 30 и всички от № 159 до края 

37068 - ул. ”Младост” - цялата 

14979 - ул. ”Димо Кьорчев” - цялата 

43284 - ул. ”Осогово” - цялата 

46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 9 до № 57 и четни от № 20 до № 68 

68223 - ул. ”Чумерна” - цялата 

48893 - ул. ”Росица” - цялата 

52180 - ул. ”Моско Москов” - цялата 

15045 - ул. ”Добри Чинтулов” - цялата 

40230 - ул. ”Недю Жеков” - цялата 

 

ЕДИНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ 

Клуб на пенсионера, ул. “Трети март“ №14 

 

05092 - ул. ”Бузлуджа” - нечетни от № 27 до № 43 и четни от № 32 до № 86 

62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 

70055 - ул. ”Шипка” - цялата 

08262 - ул. ”Вихрен” - цялата 

11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 29 до № 33 и четни от № 14 до № 20 

17974 - ул. ”Стойчо Куркев” - нечетни от № 1 до № 13 и четни от № 2 до № 16 (до края) 

24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 

33408 - ул. ”Любен Каравелов” - цялата 

 

ДВАНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ 

НУ “Никола Козлев“, ул. “Никола Козлев“ №76 

 

01362 - ул. ”Акация” - цялата 

01482 - ул. ”Ангел Кънчев” - цялата 

08019 - ул. ”Васил Левски” - четни от № 32 до края и нечетни от № 85 до № 159 

08396 - ул. ”Възраждане” - цялата 

14917 - ул. ”Въстаническа” - цялата 

24482 - ул. ”Димо Хранов” - цялата 

40049 - ул. ”Марин Цонзаров” - цялата 

40138 - ул. ”Марин Станчев” - цялата 

46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 59 до края и четни от № 78 до края 

62606 - ул. ”Хан Омуртаг” - цялата 

65944 - ул. ”Цар Самуил” - цялата 

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Драгижево 

Читалище, ул. “Васил Левски“ №6 

 

01362 - ул. ”Акация” - цялата 

01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 

08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 

08259 - ул. ”Витоша” - цялата 

08262 - ул. ”Вихрен” - цялата 

08396 - ул. ”Възрожденска” - цялата 

11435 - ул. ”Георги Измирлиев” - цялата 

24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 

30034 - ул. ”К-н дядо Никола” - цялата 

30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 

30243 - ул. ”Козлудуй” - цялата 

04875 - ул. ”Малина” - цялата 

40467 - ул. ”Мальовица” - цялата 

77517 - ул. ”Мургаш” - цялата 

43267 - ул. ”Осми март” - цялата 

43325 - ул. ”Отец П. Хилендарски” - цялата 

45363 - ул. ”Панайот Волов” - цялата 

45380 - ул. ”Панайот Хитов” - цялата 

45822 - ул. ”Пею К. Яворов” - цялата 

45867 - ул. ”Пирин” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

48790 - ул. ”Рила” - цялата 

48893 - ул. ”Росица” - цялата 

52146 - ул. ”Сидер Войвода” - цялата 

52341 - ул. ”Средна гора” - цялата 

52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 

55470 - ул. ”Тракия” - цялата 

60544 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 

62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 

62685 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 

77270 - ул. ”Янтра” - цялата 

15878 - ул. ”Мизия” - цялата 

 

ПЕТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Мерданя 

Читалище, пл. “Свобода“ №14 

 

04844 - ул. ”Боаза” - цялата 

04927 - ул. ”Бор” - цялата 

07960 - ул. ”Васил Априлов” - цялата 

08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 

08250 - ул. ”Витоша” - цялата 

08423 - ул. ”Върбан Георгиев” - цялата 

14578 – бул. ”Свобода” - целия 

14605 - ул. ”Детелина” - цялата 

15309 - ул. ”Дунав” - цялата 

24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 

30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 

30260 - ул. ”Кокиче” - цялата 

30301 - ул. ”Ком” - цялата 

23427 - ул. ”Люляк” - цялата 

36662 - ул. ”Опълченска” - цялата 

36957 - ул. ”Мир” - цялата 

37157 - ул. ”Мусала” - цялата 

45377 - ул. ”Земеделска” - цялата 

45867 - ул. ”Пирин” - цялата 

45925 - ул. ”Иван Стоянов” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

48790 - ул. ”Рила” - цялата 

48862 - ул. ”Розова долина” - цялата 

52492 - ул. ”Стефан Караджа” - цялата 

55227 - ул. ”Теменуга” - цялата 

55511 - ул. ”Трети март” - цялата 

62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 

62685 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 

68237 - ул. ”Чучура” - цялата 

 

ШЕСТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Козаревец 

Старото читалище, ул. “Васил Левски“ №36 

 

01448 - ул. ”Хан Аспарух” - цялата 

08098 - ул. ”Възраждане” - цялата 

11702 - ул. “Градинарска” - цялата 

05061 - ул. ”Бреза” - цялата 

05219 - ул. “Зора” - цялата 

14605 - ул. “Васил Левски” - цялата 

14670 - ул. “Детелина” - цялата 

15285 - ул. “Дружба” - цялата 

17988 - ул. “Никола Камбуров” - цялата 

22263 - ул. ”Здравец“ - цялата 

22280 - ул. “Земеделец” - цялата 

24503 - ул. “Цар Асен Първи“ - цялата 

24983 - ул. “Цар Калоян” - цялата 

30315 - ул. “Иван Вазов“ - цялата 

30510 - ул. “Крайречна“ - цялата 

33283 - ул. “Липа” - цялата 

45394 - ул. “Захари Зограф“ - цялата 

48845 - ул. “Роза” - цялата 

48893 - ул. “Росица” - цялата 

52038 - ул. ”Светлина” - цялата 

52252 - ул. ”Славяни” - цялата 

55453 - ул. ”Топола” - цялата 

55614 - ул. “Трепетлика” - цялата 

62623 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 

65975 - ул. ”Цветарска” - цялата 

01362 - ул. ”Акация” - цялата 

08125 - ул. ”Велико Търново” - цялата 

15429 - ул. ”Доброволец” - цялата 

00446 - ул. ”Изгрев” - цялата 

15432 - ул. ”Ивайло” - цялата 

24613 - ул. ”Божур” - цялата 

30721 - ул. ”Кооперативана” - цялата 

33235 - ул. “Латинка” - цялата 

37068 - ул. ”Младост” - цялата 

40244 - ул. ”Незабравка” - цялата 

40258 - ул. ”Явор” - цялата 

43181 - ул. ”Опълченска” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

46320 - ул. ”Простор” - цялата 

55227 - ул. ”Теменуга” - цялата 

55511 - ул. ”Трети март” - цялата 

65810 - ул. ”Г. С. Раковски” - цялата 

77270 - ул. ”Янтра” - цялата 

 

СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Добри дял 

Клуб под кметството, пл. “Възраждане“ №4 

 

30497 - ул. ”Крайбрежна” - цялата 

24997 - ул. ”Васил Левски” - цялата 

45925 - ул. ”Победа” - нечетни от № 5 до № 11 и четни от № 6 до № 10 

04892 - ул. ”Божур” - цялата 

01362 - ул. ”Акация” - цялата 

37174 - ул. “Витоша” - цялата 

70024 - ул. “Шейново” - цялата 

08512 - ул. “Вихър” - цялата 

55511 - ул. “Трети март” - цялата 

43181 - ул. ”Опълченска” - цялата 

22321 - ул. “Зеленка” - цялата 

37037 - ул. ”Зора” - цялата 

33413 - ул. ”Люлин” - цялата 

33235 - ул. ”Латинка” - цялата 

68254 - ул. ”Чайка” - цялата 

22252 - ул. ”Славяни” - цялата 

45449 - ул. ”Патриарх Евтимий” - цялата 

46334 - ул. ”Перуника” - цялата 

08276 - ул. ”Владая” - цялата 

14670 - ул. “Детелина” - цялата 

55614 - ул. “Трепетлика” - цялата 

 

ОСЕМНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Добри дял 

Автоспирка, пл. “Възраждане“ №5 

 

22263 - ул. ”Здравец” - цялата 

52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 

48833 - ул. ”Росица” - цялата 

48790 - ул. ”Рила” - цялата 

04652 - ул. ”Балатон” - цялата 

48831 - ул. ”Родопи” - цялата 

04621 - ул. ”Баба Тонка” - цялата 

27338 - ул. ”Надежда” - цялата 

55453 - ул. ”Топола” - цялата 

45870 - ул. ”Пирот” - цялата 

52146 - ул. ”Сидер войвода” - цялата 

45925 - ул. ”Победа” - нечетни от № 1 до № 3 и четни от № 2 до № 4 

45822 - ул. ”Пею Кр. Яворов” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 

24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 

24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 

60544 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 

05061 - ул. ”Бреза” - цялата 

11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата 

 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Джулюница 

Основно училище, ул. “Стефан Стамболов“ №1 

 

14725 - ул. ”Стефан Стамболов” - цялата 

05075 - ул. ”Брода” - цялата 

46156 - ул. ”Мизия” - цялата 

01482 - ул. ”Ангел Кънчев” - цялата 

01506 - ул. ”Панайот Волов” - цялата 

04902 - ул. ”Бойчо Огнянов” - цялата 

04933 - ул. ”Боримечката” - цялата 

14605 - ул. ”Цар Освободител” - от № 1 до № 17 

15415 - ул. ”Роман” - цялата 

30079 - ул. ”Витоша” - цялата 

30497 - ул. ”Крайбрежна” - цялата 

33338 - ул. ”Лозарска” - цялата 

40141 - ул. ”Никола Й. Вапцаров” - цялата 

43325 - ул. ”Отец П. Хилендарски” - цялата 

46142 - ул. ”Пролет” - цялата 

52525 - ул. ”Стефан Панев” - цялата 

55316 - ул. ”Тодор Каблешков” - цялата 

68014 - ул. ”Чавдар” - цялата 

68103 - ул. ”Черковна” - цялата 

04707 - ул. ”Бачо Киро” - цялата 

08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 

08108 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 

11257 - ул. ”Сиракова” - четни от № 16 до № 30 и нечетни от № 27 до № 35 

14605 - ул. ”Цар Освободител” - от № 6 до № 20 

15401 - ул. ”Колибарска” - нечетни от № 1 до № 25 и четни от № 2 до № 12 

33408 - ул. ”Любен Каравелов” - цялата 

37157 - ул. ”Мусала” - цялата 

45586 - ул. ”П. Р. Славейков” - цялата 

45822 - ул. ”П. К. Яворов” - цялата 

45867 - ул. ”Пирин” - от № 44 до № 52 

48831 - ул. ”Родопи” - цялата 

52341 - ул. ”Средна гора” - цялата 

62685 - ул. ”Христо Ботев” - нечетни от № 31 до № 79 и четни от № 38 до № 92 

62774 - ул. ”Христо Смирненски” - нечетни от № 3 до № 19 и четни от № 2 до № 10 

68117 - ул. ”Черни връх” - цялата 

70055 - ул. ”Шипка” - цялата 

 

ДВАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Джулюница 

Основно училище, ул. “Стефан Стамболов“ №1 

 

01571 - ул. ”Асен Златаров” - цялата 

08293 - ул. ”Теменуга” - цялата 

11257 - ул. ”Сиракова” - нечетни от № 1 до № 25 и четни от № 2 до № 14 

11394 - ул. ”Трети март” - цялата 

15401 - ул. ”Колибарска” - нечетни от № 15 до № 29 и четни от № 14 до № 24 

22455 - ул. ”Захари Зограф” - цялата 

33277 - ул. ”Царевец” - цялата 

36734 - ул. ”Марица” - цялата 

36779 - ул. ”Добрич” - цялата 

43284 - ул. ”Осогово” - цялата 

45867 - ул. ”Пирин” - нечетни от № 1 до № 43 и четни от № 2 до № 42 

62685 - ул. ”Христо Ботев” - нечетни от № 1 до № 29 и четни от № 2 до № 34 

62774 - ул. ”Христо Смирненски” - от № 14 до № 20 

01381 - ул. ”Алеко Константинов” - цялата 

01420 - ул. ”Ал. Стамболийски” - цялата 

01512 - ул. ”Антон Страшимиров” - цялата 

11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата 

11627 - ул. ”Г. С. Раковски” - цялата 

11747 - ул. ”Геровец” - цялата 

15062 - ул. ”Добруджа” - цялата 

20027 - ул. ”Район ЖП гара” - цялата 

22263 - ул. ”Здравец” - цялата 

24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 

24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 

30483 - ул. ”Кочо Честименски” - цялата 

48790 - ул. ”Рила” - цялата 

55470 - ул. ”Тракия” - цялата 

62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 

62743 - ул. ”Оборище” - цялата 

66007 - ул. ”Цони Калчев” - цялата 

77270 - ул. ”Янтра” - цялата

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |