This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

 

04.07.2011:
График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

ОБЯВА
 

Във връзка със изготвяне на споразумения за ползване на зем. земя за стопанската 2011-2012 г. по масиви на основание чл.37в от ЗСПЗЗ и подадените декларации по чл.69 и чл.70 /заявление/ от ППЗСПЗЗ е изготвен регистър и карта на заявените имоти по сключени договори на ползвателите на основание чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 

 

Комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ, съвместно със земеделските производители ще се проведе по следния график: 

 

На 07.07.2011 /четвъртък/: 

от 9:00 ч. за з-ще Лясковец; 

от 11:00 ч. за з-ще Драгижево; 

от 13:00 ч. за з-ще Добри дял. 

 

На 08.07.2011 /петък/: 

от 9:00 ч. за з-ще Козаревец; 

от 11:00 ч. за з-ще Мерданя; 

от 13:00 ч. за з-ще Джулюница. 

 

Обявата и графика се публикува на интернет страницата на общината, или се оповестява чрез средствата за масово осведомяване на основание чл.72, ал.2 т.З от ППЗСПЗЗ.

Изтегли:
   Обява - График за провеждане на Комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |