This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

 

17.06.2011:
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

Съдържание:
 

1. Заповед № 931/16.06.2011 г. и Решение за откриване на процедурата; 

2. Обявление за малка обществена поръчка; 

3. Пълно описание на предмета на обществената поръчката; 

4. Условия за участие и указания към участниците (Приложение №7); 

5. Заявление за участие (Образец № 1); 

6. Административни сведения (Образец № 2); 

7. Списък на договорите (Образец № 3); 

8. Ценово предложение (Образец № 4А, 4Б); 

9. Проект на договор (Образец № 5 А., Образец № 5 Б); 

10. Техническо предложение (Образец № 6); 

11. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 1); 

12. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2); 

13. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3); 

14. Декларация (Приложение № 4); 

15. Декларация за подизпълнители по чл. 13, ал. 1, т. 5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. (Приложение № 5); 

16. Техническа спецификация (Приложение № 6);

Изтегли:
   Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2011 г. до 01.04.2012 г.” по обособени позиции.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |