This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец

 

16.05.2011:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1.1. Панайот Кръстев Джуров 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 25.05.2011 г. от 9:00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на община Лясковец за решаване на теста. 

 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

2.1. Мария Николова Йорданова - основание за недопускане, липса на експертно решение на ТЕЛК с установена 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (инвалидност).

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |