This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Общинска администрация на Община Лясковец

 

11.04.2011:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен счетоводител” в дирекция „Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване” в Общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1.1. Нина Георгиева Цветанова 

1.2. Анелия Найденова Иванова 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.04.2011 г. от 9.00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на Община Лясковец за решаване на теста.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |