This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт - здравеопазване и социални дейности” в дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация на Община Лясковец

 

11.04.2011:
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт - здравеопазване и социални дейности” в дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1.1. Наталия Стоилова Ангелова 

1.2. Стоянка Антонова Христова 

1.3. Мирослава Георгиева Григорова 

1.4. Тодор Красимиров Тодоров 

1.5. Даниела Сталянова Великова 

1.6. Невена Добрева Петрова 

Посочените кандидати трябва да се явят на 20.04.2011 г. от 10.00 часа в Залата на Общинския съвет в сградата на Община Лясковец за решаване на теста. 

 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

2.1. Петя Петева Пенчева - основание за недопускане, липса на професионален опит (минимум 2 години) съгласно минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността.  

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |