This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Петропавловския събор на народното творчество

 

22.03.2011:
Статут на Петропавловския събор на народното творчество

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество - една няколкократно прекъсвана традиция, чието начало се свързва с Освобождението на България от турско робство. Съборът се е провеждал по Петровден в околностите на манастира „Св.св.Петър и Павел”, намиращ се над град Лясковец и е имал характер на всенародни игри и надпявания. Протичането на събора е намерило отражение в местния фолклор, което е доказателство за мястото му в духовния живот на хората от региона. 

 

ЦЕЛИ: 

- утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално - песенно богатство в съвременния живот;  

- предоставяне възможност на многобройните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е неизменна съкровищница на морални ценности, съхранени от предците; 

- свързването на събора с религиозния празник цели да утвърди ролята на източно - православната църква в съвременния живот за приобщаване на българина към изконните християнски добродетели. 

 

УЧАСТНИЦИ:  

Любителски и професионални колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му многообразие. 

 

ФИНАНСИРАНЕ: 

Организацията по събора и финансирането се осъществява по равно от трите общини. Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците. Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели. На желаещите нощувка предоставяме информация за хотелските бази. 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

- народни ансамбли - до 15 минути 

- народни хорове за обработен фолклор - 3 песни в различно темпо 

- танцови колективи - 2 танца /блок програма/ 

- групи за изворен фолклор 

а/ певчески - 2 песни /бърза и бавна/ 

б/ обичаи - 1 до 12 минути 

- индивидуални изпълнители /сола и дуети/ : 

а/ инструменталисти - 1 мелодия 

б/ певци - 1 песен 

в/ разказвачи - до 5 минути 

 

От колектив се допускат до 2 индивидуални изпълнители. 

 

Заявките се попълват по приложения образец и изпращат в срок до 20 май на един от посочените адреси:  

 

5000 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА”  

Г-ЖА КИНЧЕ ИВАНОВА  

тел: 062-63-04-85  

e-mail: kincheto@abv.bg  

 

5100 ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” 

Г-ЖА СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА 

тел: 0618-6-05-01 

e-mail: kultura_go@abv.bg 

 

5140 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” 

Г-ЖА МАРИАНА КРУМОВА 

тел: 0619-2-23-85 

e-mail: meida@abv.bg 

 

Програмата се изработва на база пощенско клеймо.  

До 10 юни колективите ще получат програмата за деня, в който участват.

Изтегли:
   Заявка за участие в Единадесетия национален Петропавловски събор на народното творчество - 25 - 26 юни 2011 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |