This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

 

28.02.2011:
Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини

Заповед № 328 / 28.02.2011 г.
  

На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец протоколи от проведените срещи   

УТВЪРЖДАВАМ
  

Формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка, както следва:   

  

1. на един ученик за училищата -   

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На училище по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.   

б. Резерва ще се изразходва за:   

- нерегулярни разходи   

- остатъка след 15.11.2011г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   

в. Промените в броя на учениците и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.   

  

2. на едно дете за детските градини -   

а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На градина по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.   

б. Резерва ще се изразходва за:   

- изплащане на обезщетения на персонала   

- остатъка след 15.11.2011 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   

в. Промените в броя на децата и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.   

  

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.   

  

д-р Ив. Гецова   

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |