Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев" 26.04.2010 МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: град Лясковец   ОРГАНИЗАТОРИ: Община Лясковец, Областна администрация - Велико Търново, Регионален инспекторат по образование - В. Търново   ТЕМА НА КОНКУРСА: "Искрите в родовата памет" През годините на нашето национално Възраждане и до днес Лясковец е будно духовно и културно - просветно средище. Жизнената дейност и творческия път на двамата възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев са пример за поколенията и откриват нови хоризонти за националното ни самочувствие и гордост.   ЦЕЛИ: 1. Популяризиране творчеството на двамата възрожденски книжовници и будители Цани Гинчев и Никола Козлев. 2. Откриване на млади литературни дарования и насърчаване на творческите им изяви. 3. Приобщаване на младото поколение към българската култура и история.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 1. Конкурсът се провежда всяка четна година. 2. В конкурса могат да участват ученици и възрастни в два раздела "Поезия" и "Проза".   А. Раздел "Поезия" - представените творби могат да бъдат до три броя от автор, непубликувани до сега и неучаствали в други конкурси Б. Раздел Проза" - представените творби могат да бъдат до два броя от автор, непубликувани до сега, неучаствали в други конкурси и не повече от 3 страници за всяко произведение. 3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І възрастова група - І - ІV клас ІІ възрастова група - V - VІІІ клас ІІІ възрастова група - ІХ - ХІІ клас 4. Творбите задължително трябва да бъдат придружени със следната информация: - трите имена на автора - възраст - клас и училище /ако е ученик/ - точен адрес и телефон за връзка   ОЦЕНЯВАНЕ: 1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация- Велико Търново. 2. В състава на комисията могат да влизат представители на Община Лясковец, Областна администрация - В. Търново, РИО- В. Търново, Регионална библиотека и педагог. 3. Присъждат се по една награда за І, ІІ , ІІІ място в различните възрастови групи. За учениците са осигурени предметни награди и грамоти. За останалите - грамоти и парични награди: за І място - 100 лв. за ІІ място - 80 лв. за ІІІ място - 50 лв. Ще бъдат връчени и: Голямата награда на кмета на Община Лясковец. Специалната награда на областния управител в двете групи - ученици и възрастни. 4. Наградите се връчват на 1 ноември в годината на провеждане на конкурса, на специална церемония в град Лясковец.   СРОК: 1. Конкурсът се обявява през месец януари в годината на провеждане на конкурса. 2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 1 септември. 3. Срок за класиране на творбите от комисията - 30 септември. 4. Номинираните участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на церемонията по награждаването.   АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 5140 град Лясковец Община Лясковец пл. "Възраждане" №1 Дирекция "Икономическа политика, хуманитарни дейности и европейска интеграция" Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания" сл. тел. 0619 22055 e-mail: mari_qng@abv.bg ЗА ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС