This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

 

26.04.2010:
Статут на на Областен конкурс "Цани Гинчев и Никола Козлев"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

град Лясковец 

 

ОРГАНИЗАТОРИ: 

Община Лясковец, 

Областна администрация - Велико Търново, 

Регионален инспекторат по образование - В. Търново 

 

ТЕМА НА КОНКУРСА: 

"Искрите в родовата памет" 

През годините на нашето национално Възраждане и до днес Лясковец е будно духовно и културно - просветно средище. Жизнената дейност и творческия път на двамата възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев са пример за поколенията и откриват нови хоризонти за националното ни самочувствие и гордост. 

 

ЦЕЛИ: 

1. Популяризиране творчеството на двамата възрожденски книжовници и будители Цани Гинчев и Никола Козлев. 

2. Откриване на млади литературни дарования и насърчаване на творческите им изяви. 

3. Приобщаване на младото поколение към българската култура и история. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

1. Конкурсът се провежда всяка четна година. 

2. В конкурса могат да участват ученици и възрастни в два раздела "Поезия" и "Проза". 

 

А. Раздел "Поезия" 

- представените творби могат да бъдат до три броя от автор, непубликувани до сега и неучаствали в други конкурси 

Б. Раздел Проза" 

- представените творби могат да бъдат до два броя от автор, непубликувани до сега, неучаствали в други конкурси и не повече от 3 страници за всяко произведение. 

3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: 

І възрастова група - І - ІV клас 

ІІ възрастова група - V - VІІІ клас 

ІІІ възрастова група - ІХ - ХІІ клас 

4. Творбите задължително трябва да бъдат придружени със следната информация: 

- трите имена на автора 

- възраст 

- клас и училище /ако е ученик/ 

- точен адрес и телефон за връзка 

 

ОЦЕНЯВАНЕ: 

1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател - представител от Областна администрация- Велико Търново. 

2. В състава на комисията могат да влизат представители на Община Лясковец, Областна администрация - В. Търново, РИО- В. Търново, Регионална библиотека и педагог. 

3. Присъждат се по една награда за І, ІІ , ІІІ място в различните възрастови групи. 

За учениците са осигурени предметни награди и грамоти. 

За останалите - грамоти и парични награди: 

за І място - 100 лв. 

за ІІ място - 80 лв. 

за ІІІ място - 50 лв. 

Ще бъдат връчени и: 

Голямата награда на кмета на Община Лясковец. 

Специалната награда на областния управител в двете групи - ученици и възрастни. 

4. Наградите се връчват на 1 ноември в годината на провеждане на конкурса, на специална церемония в град Лясковец. 

 

СРОК: 

1. Конкурсът се обявява през месец януари в годината на провеждане на конкурса. 

2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 1 септември. 

3. Срок за класиране на творбите от комисията - 30 септември. 

4. Номинираните участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на церемонията по награждаването. 

 

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 

5140 град Лясковец 

Община Лясковец 

пл. "Възраждане" №1 

Дирекция "Икономическа политика, хуманитарни дейности и европейска интеграция" 

Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания" 

сл. тел. 0619 22055 

e-mail: mari_qng@abv.bg 

ЗА ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |