This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

 

26.04.2010:
Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения

1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили - І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или международни състезания, конкурси и олимпиади в следните области: 

- изобразително изкуство 

- спорт 

- литература 

- природни науки /математика, физика, химия и т.н./ 

 

2. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени дарби. 

 

3. Общинската награда ще бъде връчена на Празника на град Лясковец - Петровден - 29 юни. 

 

4. Материалния израз на наградата е грамота и 100 лева във всяка област. Общият награден фонд е 400 лв. 

 

5. Предложения за носител на наградата се представят в Община Лясковец - стая 22, Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания" 

 

6. Предложенията се подават в два екземпляра, които да съдържат следните данни: 

- име, адрес и телефон на вносителя; 

- данни на кандидата за наградата - име, адрес, телефон и какви награди е получил през съответната учебна година на национално или международно ниво; 

- творческа справка за кандидата - спечелени награди на областно, национално или международно ниво. 

 

7. Вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители или ученици. 

 

8. Експертната комисия се състои от трима члена и се назначава със Заповед на кмета на Община Лясковец. 

 

9. В състава на комисията влизат представители на общинска администрация и ПК "Образование, култура, православна църква, вероизповедания" при Общински съвет - Лясковец. 

 

10. Годишната награда се връчва от кмета на община Лясковец на тържествената церемония на 29 юни. 

 

11. Срок за обявяване на конкурса - месец януари в годината на провеждането на конкурса. 

 

12. Срок за приемането на предложенията - 10 май. 

 

13. Срок за определяне на носителя на наградата от комисията по присъждане - 20 май в годината на присъждане на наградата. 

 

14. Общинската годишна награда се финансира от бюджета на Община Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |