Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Статут на Общинска годишна награда за ученически постижения 26.04.2010 1. Общинската годишна награда е учредена от Община Лясковец и се присъжда на ученици от 1 до 12 клас, спечелили - І, ІІ или ІІІ място и отличени на национални или международни състезания, конкурси и олимпиади в следните области: - изобразително изкуство - спорт - литература - природни науки /математика, физика, химия и т.н./   2. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени дарби.   3. Общинската награда ще бъде връчена на Празника на град Лясковец - Петровден - 29 юни.   4. Материалния израз на наградата е грамота и 100 лева във всяка област. Общият награден фонд е 400 лв.   5. Предложения за носител на наградата се представят в Община Лясковец - стая 22, Марияна Крумова, гл. специалист "Култура и вероизповедания"   6. Предложенията се подават в два екземпляра, които да съдържат следните данни: - име, адрес и телефон на вносителя; - данни на кандидата за наградата - име, адрес, телефон и какви награди е получил през съответната учебна година на национално или международно ниво; - творческа справка за кандидата - спечелени награди на областно, национално или международно ниво.   7. Вносители на предложенията могат да бъдат учебни заведения, учители или ученици.   8. Експертната комисия се състои от трима члена и се назначава със Заповед на кмета на Община Лясковец.   9. В състава на комисията влизат представители на общинска администрация и ПК "Образование, култура, православна църква, вероизповедания" при Общински съвет - Лясковец.   10. Годишната награда се връчва от кмета на община Лясковец на тържествената церемония на 29 юни.   11. Срок за обявяване на конкурса - месец януари в годината на провеждането на конкурса.   12. Срок за приемането на предложенията - 10 май.   13. Срок за определяне на носителя на наградата от комисията по присъждане - 20 май в годината на присъждане на наградата.   14. Общинската годишна награда се финансира от бюджета на Община Лясковец.